Royal_Thai_Police_Aviation_Division_Training

ภาพบรรยากาศการฝึกที่เรานำมาให้ชมนี้ เป็นการฝึกเตรียมความพร้อมของการบินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานกู้ภัยกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีที่อากาศยานไม่สามารถร่อนลงในพื้นที่เป้าหมาย, ในพื้นที่ที่ยานพาหนะอื่นๆเข้าไม่ถึง หรือการร้องขอความช่วยเหลือจากอากาศยานกู้ภัย ซึ่งกองบินตำรวจมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบรรเทาสาธารภัยทั้งภัยทางบก, ทางน้ำ และเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ เช่น การนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ, การช่วยเหลือและนำส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ ให้ไปถึงจุดที่ปลอดภัย เช่น เหตุอุทกภัย, น้ำท่วม, น้ำป่า, น้ำหลาก ประชาชนติดอยู่ภายในบ้านเรือนหรือเกาะแก่งต่างๆ, ขนส่งอาหาร, ยา และเครื่องอุปโภคบริโภค ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ, ลำเลียงผู้ประสบภัยไฟไหม้อาคารสูง ฯ ซึ่งกองบินตำรวจได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

การกู้ภัยทางอากาศนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญพิเศษ และความพร้อมในการประสานงานร่วมกัน ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ทำการบินที่มีทั้ง นักบิน, ผู้ช่วยนักบิน, เจ้าหน้าที่เทคนิค, เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคพื้น ฯ การทำงานทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากความพร้อมของอากาศยานและอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆแล้ว ทักษะของผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นต้องทบทวนและฝึกฝนร่วมกัน เพราะเหตุการณ์จริงที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญนั้น แวดล้อมไปด้วยอันตรายและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหนือการคาดเดา เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง และของทีมงาน รวมถึงจบภารกิจให้สมบูรณ์

เราในฐานะผู้รับผิดชอบอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเป็นทางการของหน่วยงาน ได้เข้าร่วมสนับสนุนและเป็นให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย ภาพการฝึกเตรียมความพร้อมนี้ เป็นเพียงบางส่วนของการฝึกที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมรับมือกับภารกิจและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ “เพื่อผู้อื่นอยู่รอด: That Others May Live”

การกู้ภัยทางอากาศในประเทศไทย เป็นเรื่องสากลที่ต้องอาศัยความร่วมกันอย่างจริงจัง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ของโลกและการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมเสรีอาเซียน เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต ที่กำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง