Thailand_National_Park_High_Angle_Rope_Rescue_Training_Header

[English Follows]

เดือนกันยายน 2558 นักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุ ตกจากที่สูงบริเวณทางเดินชมธรรมชาติ ศีรษะไปกระแทกก้อนหินบริเวณสันเขาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ทำให้อุทยานแห่งชาติออบขานเห็นความสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนทีมงานและผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์จากซีแอร์ไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการยึดโยงและติดตั้งระบบเชือกรวมถึงรอกทดแรง โดยอาศัยจุดยึดที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งยากต่อการเข้าถึง เพื่อรอการส่งต่อไปยังหน่วยแพทย์ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

จากการสำรวจพบว่าจุดเกิดเหตุจนถึงจุดที่ตก มีความสูงกว่า 15 เมตรและเป็นทางเดินบนไหล่เขาที่แคบ ซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวตกนั้น ไม่มีเครื่องกั้นและลาดชันลงสู่พื้นหินไม่น้อยกว่า 60 องศา ยากต่อการเข้าถึงหรือขึ้นและลงพื้นที่ หากไม่มีทักษะและอุปกรณ์ที่เหมาะสม การอบรมครั้งนี้จึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้วิธีการยึดโยงหลักในธรรมชาติบนพื้นที่จำกัด สร้างหลักยึดด้วยคานหรือเสาต้นเดียว (Gin pole) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสามขากู้ภัย Vortex Multipod ที่สามารถถอดแยกขาออกมาใช้งานบนพื้นที่จำกัดได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ด้วยการยึดโยงที่ถูกต้อง ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักบุคคล ในการขึ้นหรือลงสำรวจจุดเกิดเหตุ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เป็นไปได้อย่างปลอดภัย

อุทยานแห่งชาติภายใต้ความดูแลของ กรมทรัพยากรแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอ แม้จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยให้คำแนะนำ และบริการประชาชนทำงานอยู่ทุกวัน แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีจำนวนน้อย รับภาระดูแลพื้นที่กว้างใหญ่ การเฝ้าระวังอันตรายให้กับทุกคนนั้น อาจทำได้ไม่ทั่วถึงในทางปฏิบัติ สิ่งที่ควรทำคือเตรียมตัวให้พร้อมเดินทาง และระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองในทุกๆก้าวที่เดินครับ

The National Parks of Thailand is under the responsibility of the National Park Division, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. They welcome all visitors from local or foreigners. Despite the fact that there are officers daily on shift giving tourist advice they also have a large area of responsibly. They try to take care of everyone throughout their visit could be difficult.

A fatal accident happened in Chiang Mai in September, 2015. While walking on a trail a tourist fell and hit his head onto rocks and passed away. This lost is in our concern so the joint training with national park officers was held with our team, instructors, and equipment. We taught about proper rigging at the accident scene and setting up anchors and safer access to the accident site or help injured tourist in a wilderness situation.

From the accident location on the trail to the bottom it’s about 50 ft. (15 m.) with a long narrow trail on the hill slope. At the accident scene there is no barrier. The slope is steep to the ground at around 60 degree. It’s difficult to reach down or up without skill and proper gear. This training helped the national park officers to learn and practice anchoring and choosing the right anchors in a narrow space. Rigging a firm and strong Gin pole to hold a person’s load and ready to move up or down or search the accident site safer.