Rock_Exotica_Carabiners

ห่วงเกี่ยวนิรภัย ซึ่งเราเรียกว่า คาราบิเนอร์ Carabiner หรือบางครั้งอาจเรียกชื่อเดิมๆว่า Snap Link สแน๊ปลิงค์ ในปัจจุบันมีการออกแบบทั้งวัสดุและระบบล็อคให้มีความหลากหลาย จากแต่เดิมที่เรามักจะเห็นคาราบิเนอร์รุ่นแรกๆ ที่มีเพียงไม่กี่รูปแบบ เช่น แบบเกลียวหมุน หรือแบบไม่มีตัวล็อค แต่เนื่องจากต่อมาคาราบิเนอร์ ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานด้านความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต เช่น การโรยตัว, การยกเปล, การยึดโยงเชือกเพื่อดึงวัตถุหรือสิ่งของ, การติดตั้งรอก ฯลฯ ซึ่งต้องมีอัตราการรับน้ำหนักรวมถึงระบบล็อคที่แข็งแรงปลอดภัย

การเรียกชื่อระบบล็อคของคาราบิเนอร์แบบต่างๆ Carabiner Gate Overview อาจจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน วีดีโอ Carabiner Gate Overview นี้จะช่วยแนะนำระบบล็อคของคาราบิเนอร์แบบต่างๆ ให้คุณได้เข้าใจความหลากหลายของคาราบิเนอร์ได้มากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขาย ทุกวันในเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00 น. – 18.00 น.