บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการของหน่วยค้นหาและช่วยชีวิต Search and Rescue จากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จดทะเบียนบริษัทจำกัดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 เราเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชน, พลเรือน, ทหาร, ตำรวจ ฯ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามีส่วนผลักดันและสร้างมาตรฐานอุปกรณ์กู้ภัย ให้กับหน่วยงานชั้นนำต่างๆในประเทศไทย เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลพื้นฐานจากภาคสนามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้อุปกรณ์ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตนั่น ตอบสนองภารกิจของผู้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในฐานะผู้ใช้งานอุปกรณ์เอง แม้ว่าอุปกรณ์ของเราจะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกก็ตาม เรายังคงทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าไปยังผู้ออกแบบและผลิต ให้ตรงกับความต้องการในประเทศอย่างแท้จริง เราจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น เราคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ออกแบบ Custom Design, ทดสอบ Testing และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Research And Development ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและกู้ภัย รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย Safety and Security ทั้งส่วนบุคคลและหน่วยงาน เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออันตรายในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนงานของเอกชนและหน่วยงานราชการ ทหาร,ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคง ฯ

อุปกรณ์ที่เราเชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น

  • Medical equipment อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสนาม, อุปกรณ์ช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี, อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย, อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและนำส่งผู้บาดเจ็บ, อุปกรณ์คัดแยกผู้บาดเจ็บ, โรงพยาบาลสนาม ฯ
  • อุปกรณ์ป้องกันภัยประจำบุคคล Personal Protective Equipment, Head Protection, Eye Protection, Hearing Protection, Hand Protection
  • Technical Rescue Equipment อุปกรณ์โรยตัวกู้ภัยบนที่สูง, อุปกรณ์กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ Confined Space Rescue, อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ Water Rescue, อุปกรณ์กู้ภัยทางอากาศ Air Rescue, อุปกรณ์ประจำอากาศยานกู้ภัย Helicopter Rescue
  • อุปกรณ์ป้องกันการตก Fall Protection, Anchoring, Rope Access
  • อุปกรณ์ค้นหาผู้รอดชีวิต Search and Tracking Devices
  • อุปกรณ์ยังชีพ Survival Equipment, Disaster Preparation
  • อุปกรณ์ติดตามและเฝ้าระวัง, อุปกรณ์ตรวจการณ์ Surveillance and Reconnaissance Devices
  • อุปกรณ์ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Special Tools, Custom Solutions ฯลฯ

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของเรา พร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้งานของคุณประสบผลลสำเร็จและปลอดภัยสูงสุด