Super_Munter_Hitch_01

กลายเป็นเรื่องปกติ ที่หลายคนชอบตั้งคำถามเหมือนเล่นเกมส์ “ถ้าหาก….?” สำหรับคำถามเรื่อง การโรยตัว ถ้าหาก…? มักจะเริ่มด้วยคำถามที่ว่า “ถ้าหากไม่มีห่วงโรยตัวรูปเลข 8….หรือ อุปกรณ์อื่นล่ะ (จะโรยตัวได้หรือไม่?)” แล้วถ้าเราจะถามกลับว่า ถ้าคุณไม่มีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เช่น เชือกล่ะ? เพราะถ้าไม่มีเชือก คุณก็คงโรยตัวไม่ได้ แต่ถ้าหากขาดอุปกรณ์บางอย่างไป อาจจะดัด แปลงหรือหาวิธีอื่นมาทดแทนกันได้ครับ

ในประเทศไทยส่วนมาก แต่เดิมอุปกรณ์โรยตัวยังไม่มีให้เลือกใช้ เราจึงยังคงเห็นการโรยตัวโดยใช้ เชือกโรยตัว พันเข้ากับคาราบิเนอร์ ‘Carabiner Wrap’ กันอยู่มาก ในการพันเชือกเข้าคาราบิ เนอร์ เชือกจะถูกพันแกนในของคาราบิเนอร์ 1-2 รอบ เพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน เป็นวิธีการโรย ตัวสำหรับคนคนเดียว แต่ด้วยวิธีนี้แรงเสียดทานที่เกิดจากจุดสัมผัสมีน้อย และบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ และผู้โรยตัวได้รับบาดเจ็บ ดังที่เราเห็นในภาพอุบัติเหตุจากการฝึกทั้งที่มาจากประเทศไทยและจากที่ อื่นๆ ทั่วโลก

วิธีที่ปลอดภัยกว่าการพันเชือกเข้ากับแกนของคาราบิเนอร์ คือ การใช้เงื่อน Munter Hitch (มัน-เตอร์-ฮิช) หรือ Italian Hitch (อิตาเลี่ยน-ฮิช) เพื่อใช้ ในการควบคุมหรือผ่อนน้ำหนัก ลง ด้วยแรงเสียดทานภายในของตัวเงื่อนเอง รวมถึงการสลับฝั่งในการดึง เชือก Munter Hitch จึงถูกนำ มาใช้ในการโรยตัวหรือผ่อนบุคคลลงจากที่สูงได้ดี “ถ้าหาก…ทำแบบนี้แล้วเชือกจะสึกหรอ มั้ย?” ตอบว่าเชือกที่เคลื่อนไหวและเกิดการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอด้วยแรงที่เท่ากัน โดยเชือกไม่ได้ ไขว้หรือตัดขวางในจุดใดจุดหนึ่ง เชือกจึงไม่เกิดการบีบรัดหรือตัดเฉพาะจุด แต่ปัญหาหนึ่งของการ โรยตัวด้วยเงื่อน Munter Hitch หรือ Italian Hitch คือการที่เชือกบิดตัวได้มาก หากโรยตัว ด้วยระยะการโรยที่สูงมาก หรือต้องโรยตัวลงหลายๆครั้งกับเงื่อนนี้ เชือกจะบิดหรือตีเกลียวได้ง่าย

Carabiner Wrap

Carabiner Wrap

“แล้วถ้าหาก…ไม่ใช้เงื่อนนี้ จะใช้เงื่อนอะไรดี?” เงื่อนที่ใกล้เคียงกัน และช่วยลดการบิดเกลียว ให้น้อยลง คือ เงื่อน ‘Super Munter Hitch’ (ซูเปอร์-มัน-เตอร์-ฮิช) ซึ่ง เป็นเงื่อนเชือก พิเศษ ที่เริ่มนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ต่อการโรยตัวอย่างมาก เหมือนเป็น การใช้ Munter Hitch สอดกลับบนตัวเงื่อนอีกชั้นหนึ่ง แทนที่จะเรียก Munter Hitch 2 ชั้น ควรเรียกว่า Super Munter Hitch ตามชื่อสากลนะครับ เงื่อนนี้เพิ่มแรงเสียดทานขึ้นได้มากกว่า Munter Hitch ปกติ และด้วยแรงเสียดทานที่มากขึ้นนี้เอง ยังสามารถใช้ผ่อนน้ำหนักบุคคล 2 คน ในเวลาเดียวกันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหากใช้เพียงการพันเชือกเข้าคาราบิเนอร์ธรรมดา Carabiner Wrap เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถผ่อนน้ำหนักที่มากกว่าบุคคลคนเดียวได้ปลอดภัย แน่นอน ประโยชน์ในการใช้ Super Munter Hitch อีกข้อก็คือเมื่อเชือกวิ่งผ่านตัวมันเองในทิศ ทางย้อนกลับครั้งที่ 2 การคลายการบิดเกลียวของเชือกก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

ข้องควรคำนึงของทั้งการใช้เงื่อน Munter Hitch และ Super Munter Hitch คือ ควรใช้คา ราบิเนอร์ทรงลูกแพร์ ‘pear shape’ หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่ารูปทรง HMS – Halbmastwurfsicherung (ลองอ่านเอาตามที่สบายใจดูนะครับ) สำหรับคาราบิเนอร์ทรงลูกแพร์ เช่น Rock Exotica Pirate Carabiner จะเหมาะสมกับการใช้เงื่อนเชือกนี้ในการโรยตัว เพราะคาราบิเนอร์ทรงรูปตัวดี ‘D shape’ จะไม่มีส่วนโค้งด้านบนที่กว้างพอ ในการทำเงื่อน ลักษณะนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ครับ แม้ว่าเงื่อน Munter Hitch และ Super Munter Hitch จะง่ายต่อการผูกและใช้งาน ก็ควรฝึกใช้ให้ถูกต้อง ก่อนจะนำไปประกอบในการโรยตัวซึ่งมีความ เสี่ยง หวังว่าภาพวีดีโอที่ของเราจะช่วยอธิบายให้เห็นการทำงานของเงื่อนได้ชัดเจน และตอบคำ ถามการใช้อุปกรณ์โรยตัว แบบน้อยที่สุดและปลอดภัยสูงสุดได้ชัดเจนครับ

It is common for people to play a game called, “What If”. It usually starts with someone asking, “What if I don’t have a Figure 8” or another piece of equipment. There are some critical pieces of equipment, such as a rope, but many other items can be improvised. In Thailand, it is still common to use a ‘Carabiner Wrap’ for rappels. To do this, a rope is wraped once or twice around a carabiner. This provides some friction to allow someone to rappel down.

Munter Hitch

Munter Hitch

Unfortunately there is very little friction added and many accidents happen because of rappelling this way. There are many videos on youtube taken in Thailand and other countries of serious injuries caused by this.

A safer method is to use a ‘Munter Hitch’. This is a special type of knot where the rope passes against itself and creates additional friction. This can be used to safely rappel or lower a person. The rope is not damange since the rope is always moving. The rope doesn’t cross the same point. One of the problems with the Munter Hitch is it twists the rope. If on a long rappel or multiple people rappel this way, the rope can turn into a tangled mess.

An even better option is the ‘Super Munter Hitch’. This is Munter Hitch where the rope passes around itself a second time. This provides a lot more friction than a normal Munter Hitch. There is enough friction to safely lower two or three people at the same time. That is impossible with a normal Carabiner Wrap. Another benefit of the Super Munter Hitch is since the rope passes back over itself a second time, the rope does not get tangled.

Both the Munter Hitch and Super Munter Hitch require an HMS ‘pear shape’ carabiner such as the Rock Exotica Pirate Carabiner to work properly. A standard ‘D’ shape carabiner does not let the rope move freely.

Even the Munter Hitch and Super Munter Hitch are easy to tie and use, they still require proper training. Please contact us for more information.