สินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่าย ส่วนมากเป็นสินค้าเฉพาะทางหรือสินค้าสั่งซื้อพิเศษ ผู้ใช้ต้องมีทักษะการใช้งาน เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและเกี่ยวข้องกับชีวิต จึงมีการรับรองมาตรฐาน และการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต สินค้าบางรายการจะไม่มีจัดแสดง บางรายการเป็นยุทธภัณฑ์ ฝ่ายขายของเรายินดีให้คำแนะนำและให้ข้อมูลสินค้าที่เป็นประโยชน์กับท่าน โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาได้ทุกวัน ในวันและเวลาทำการ

Company / End User Sales : การขอราคาสินค้า โปรดกรุณาแจ้งรายละเอียดผู้ติดต่อที่ชัดเจน หากเป็นนิติบุคคลโปรดส่งหนังสือรับรอง, ภพ.20 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดจำหน่ายทั้งสินค้าปลีกและราคาขายส่ง ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า เนื่องจากสินค้ามีความหลากหลายทั้งประเภทและการนำไปใช้งาน และส่วนมากเป็นสินค้านำเข้า จึงไม่มีราคา price list หากต้องการทราบราคาโปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอราคา, ข้อมูลสินค้า, การจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โทร. 02-945-4748 , 087-900-0783 , โทรสาร. 02-509-3246 Email: @

Government / Bidding Sales : เนื่องจากมีผู้ขอราคาสินค้าเพื่อจำหน่ายต่อหรือเข้าประมูลงาน ทั้งงานราชการและเอกชนอยู่เสมอ โปรดกรุณาแจ้งรายละเอียดผู้ติดต่อที่ชัดเจน, เอกสารการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรอง, ภพ.20 และเอกสารการประมูลที่เกี่ยวข้องฯ โปรดแจ้งหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อให้การรับประกันสินค้าเกิดความชัดเจน และป้องกันความสับสนของตัวแทนขาย หรือหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบายเป็นคู่เทียบ หรือแข่งขันกับตัวแทนจำหน่าย และรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย การขอให้รับรองเอกสาร หรือจัดทำข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูลของท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารของท่านจะถูกพิจารณาก่อนการอนุมัติราคา

Retail Sales : ติดต่อโชว์รูม Safe House และเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. โทร. 02-793-4544 , 086-322-1588 , Email: @ ติดตามข่าวสารสินค้าประจำโชว์รูมได้ที่ www.safehouse.co.th, https://www.facebook.com/SafeHouseBangkok

Training : การฝึกอบรม บริษัทฯจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ ให้กับผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น และการอบรมจากวิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากราคาสินค้า และกำหนดนัดหมายเวลาล่วงหน้า โปรดติดตามข่าวสารของบริษัทได้จากหน้าเวบไซต์ www.seaairthai.com

***เนื้อหาทั้งภาพและข้อความบนเวบไซต์นี้ รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และอ้างอิงถึงที่มา เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด ผู้สร้างงานแต่เพียงผู้เดียว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันที ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง, เผยแพร่หรือทำการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนญาติ หากต้องการนำไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อบริษัท ตามข้อมูลที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น ผู้ใดละเมิดมีความผิดตามกฎหมายอาญา***