Army_EERD_Winch_Testing

การดึงขึ้นหรือผ่อนลงของ บุคคล, วัตถุสิ่งของ, อุปกรณ์, ยุโธปกรณ์ รวมไปถึงอาหารและของใช้อุปโภคบริโภค เพื่อทำภารกิจทั้งทางยุทธวิธีไปจนถึงการเข้าถึงและช่วยเหลือพลเรือน ในพื้นที่ภัยพิบัติ ทั้งทางบกและทางน้ำ ในหลายๆสถานการณ์ ยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้

จึงจำเป็นที่ต้องใช้อากาศยาน ในการเข้าถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที แม้ในบางพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถลงจอดได้ เช่น พื้นที่ป่า, ต้นไม้สูงใหญ่, หน้าผาแคบและสูงชัน, เสากระโดงเรือ หรือบนดาดฟ้าอาคารสูง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการลงจอดหรือทำสนามฮ. จึงต้องใช้รอกกว้านเข้าช่วยดึงขึ้นและผ่อนลง เพื่อรับหรือส่งคนเจ็บ, นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าที่หมาย ฯลฯ

Skyhook EERD Thai Aviation police_0

รอกกว้านอากาศยานโดยทั่วไป มักจะติดตั้งอยู่ภายนอกและไม่สามารถยกเข้าหรือถอดออกได้ทันที แต่ปัจจุบันรอกกว้านอากาศยานรุ่นใหม่ มีความทันสมัยมากขึ้นและใช้งานแบบยกเข้าติดตั้งหรือถอดออกได้ โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าตรงจากอากาศยานหรือในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง ก็ยังใช้ระบบมือหมุนได้อย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน

Electric Emergency Recovery Device เป็นรอกกว้านอากาศยานชนิดแรก ที่ใช้งานได้คล่องตัว แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งได้ง่าย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอากาศยานเดิม และใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบ manual ช่วยให้ภารกิจที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตราย เกิดความต่อเนื่องและรวดเร็ว

ยิ่งไปกว่านั้น EERD ยังใช้งานร่วมกับเชือกกู้ภัย ซึ่งรับแรงดึงบุคคลหรืออุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน หากเชือกสึกหรอก็สามารถเปลี่ยนหรือดูแลรักษาได้ง่ายกว่ารอกกว้านแบบใช้สายเคเบิล ที่หลายครั้งสายเคเบิลสึกหรอ, เกิดการบิดงอติดขัดในระหว่างใช้งาน หรือเกิดสนิมภายในไม่ปลอดภัย หากสายเคเบิลชำรุด อาจต้องยกเลิกภารกิจกลางคัน หรือรอการซ่อมบำรุงที่นานเกือบปี

EERD เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Skyhook ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการรับรองจากหน่วยงานคุ้มครองชายฝั่งสหรัฐหรือ US Coast Guard เป็นทางเลือกในการใช้รอกกว้านรุ่นใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และได้ผ่านการสาธิตการใช้งานแล้วในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย

หน่วยงานที่มีอากาศยาน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sea Air Thai ตัวแทนจำหน่ายและผู้แทนของผู้ผลิตในประเทศไทย

***เนื้อหาทั้งภาพและข้อความบนเวบไซต์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันที ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง, เผยแพร่ หรือทำการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนญาติ หากต้องการนำไปใช้อ้างอิง กรุณาติดต่อบริษัท ผู้ใดละเมิดมีความผิดตามกฎหมายอาญา***