Rescue_8_Lock_Off

ใจความสำคัญของการโรยตัว เป็นเรื่องของการชลอการตกระหว่างตัวคุณกับแรงโน้มถ่วงของโลกครับ อุปกรณ์โรยตัวที่เรามักจะใช้กันอย่างแพร่หลายและมีมานาน ก็เห็นจะเป็นห่วงรูปเลขแปด (Figure eight, Figure of Eight) ที่ต้องใช้มือในการควบคุมอัตราการโรยลงเชือก ผู้โรยตัวต้องเข้าใจวิธีการใช้งาน เพราะอันตรายอยู่ที่ถ้าไม่ล็อคเชือกไว้หรือปล่อยมือที่ใช้เบรคเชือก ตัวคุณก็จะตกลงทันทีเช่นกัน

ส่วนมากการใช้ห่วงรูปเลข 8 จะเน้นเพื่อโรยตัวบุคคลคนเดียว และโรยตัวระยะสั้นไม่สูงมากนัก เนื่องจากจุดสัมผัสและทิศทางในการเข้าเชือกจะบิดเกลียวของเชือกในขณะใช้งาน บ่อยครั้งที่จะเห็นปลายเชือกตีเกลียวเป็นวงๆ เพราะเชือกผ่านเข้าอุปกรณ์ในมุมโค้งไปมา และแรงเสียดทานทำให้เกิดความร้อนสูง จะว่าไปก็เหมือนเป็นการรีดเชือกในลักษณะตัวเอสวนไปมาบนโลหะร้อนๆ อย่างเร็วก็ได้ครับ

จะทำอย่างไรให้ ให้สามารถล็อคเชือกบนห่วงรูปเลข 8 หรือ Figure 8 ได้เมื่อต้องการจะหยุดที่จุดใดจุดหนึ่ง เทคนิคนี้เรียกว่า Figure 8 lock off เป็นการหยุดอยู่กลางเชือกและปลดออกจากเชือกเมื่อต้องการ ช่วยให้สามารถปล่อยมือออกจากเชือกได้อย่างอิสระ หรือกำหนดจุดในการหยุดหรือลงเชือกได้ตามที่ต้องการ เรามีวีดีโอการล็อคเชือกบนห่วงรูปเลข 8 มาฝากกันครับ