Carabiner_Chaining_Header

เคยได้ยินคนกล่าวว่า “อย่าใช้คาราบิเนอร์ต่อเข้ากับคาราบิเนอร์” chain / link carabiners เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจริงหรือไม่? จะให้ดีที่สุดคือต้องย้อนไปดูถึงที่มาของคำพูดนี้ ในการปีนเขาและปีนถ้ำช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา จุดยึดโยงซึ่งทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมเหล่านี้มักจะเป็นหินเทียมติดสลัก หรือยึดหน้าผาจำลองด้วยหมุดโลหะ (pitons) สิ่งที่น่ากังวลก็คือการต่อพ่วงคาราบิเนอร์เข้าด้วยกัน อาจจะทำให้คาราบิเนอร์บิดตัวเป็นคาน ไปงัดกับหลักหรือหมุดที่มั่นคงอยู่แล้ว ให้หลวมหรือหลุดออกเมื่อมีน้ำหนักถ่วงด้านปลาย นอกจากนี้คาราบิเนอร์ที่ใช้งานในสมัยก่อนนั้น ยังเป็นคาราบิเนอร์อลูมิเนียมทรงวงรี แบบไม่มีระบบล็อค Oval non locking carabiner อีกด้วย จึงมีโอกาสที่คาราบิเนอร์จะเสียหาย เมื่อเกิดแรงบิดไปงัดกับจุดยึดที่คงที่ด้านปลายของการพ่วงต่อนั่นเอง ความกังวลนี้เป็นจริงตามเหตุข้างต้น แต่สภาพแวดล้อมในการใช้งานเชือกกู้ภัยนั้น โดยมากแล้วมักจะมีความแตกต่างจากที่กล่าวมา

Chaining_Carabiners_Together_02ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอปัญหา ในการต่อคาราบิเนอร์เข้ากับคาราบิเนอร์ ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ

  1. คาราบิเนอร์ควรจะต้อง “ลอยตัว” หมายถึง คาราบิเนอร์จะต้องไม่ติดอยู่บนพื้นผิวที่คงที่ และจะต้องสามารถหมุนตัวได้อย่างอิสระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากแรงบิดในการรับน้ำหนัก
  2. จุดยึดควรจะเป็นเชือกหรือแถบเชือกแบน ซึ่งมีความยืดหยุ่นตัว แม้ว่าจุดยึดจะเป็นหมุดหรือสลักก็ตาม ก็ควรจะเพิ่มสายต่อ หรือ “soft link” เข้าไประหว่างจุดยึดที่คงที่กับคาราบิเนอร์ เพื่อช่วยให้คาราบิเนอร์หมุนตัวได้เมื่อรับน้ำหนัก ส่วนใหญ่หมุดหรือสลักปีนเขาในปัจจุบัน มักจะมีเงื่อนเชือก, แถบเชือก หรือสายเคเบิลสำหรับต่อพ่วงกับคาราบิเนอร์ มาเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไว้แล้ว แต่ในงานกู้ภัยนั่นเรามักจะทำหลักโยงเชือก ด้วยการพันเชือกหรือแถบเชือกเย็บสำเร็จเข้ากับคาราบิเนอร์อยู่แล้ว จึงไม่เกิดปัญหาที่ว่านี้

Rock_Exotica_Swivabiner
มีหลายครั้งที่เราจะต้องต่อคาราบิเนอร์กับคาราบิเนอร์เข้าด้วยกัน ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการใช้รอกให้เป็นแบบ 90 องศา เพื่อลดการที่เชือกเสียดสีกับแผ่นด้านข้างของรอกในขณะดึงเชือก หรือต่อคาราบิเนอร์เพิ่มเพื่อให้เป็นวิธีที่รวดเร็ว ในการเปลี่ยนทิศของการดึงเปลบนเชือกไกด์ไลน์ในกรณีที่จำเป็น

“ห้ามใช้โลหะต่อกับโลหะ” เป็นแนวคิดแบบสุดโต่ง ของการไม่กล้าต่อพ่วงคาราบิเนอร์เข้าหากัน ผมรู้จักหน่วยงานที่กล่าวคำพูดนี้ แต่มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฎิบัติ พวกเขาถึงกับเลิกใช้งานแผ่นกระจายน้ำหนัก (Anchor plate) ไปเลย เพราะใช้เป็นที่รวมของอุปกรณ์โลหะหลายชิ้นเข้าด้วยกัน แต่ถ้าไม่ใช้คาราบิเนอร์ต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆแล้ว คุณจะใช้อุปกรณ์โรยตัวต่อเข้ากับสายรัดตัวซึ่งมีห่วงปิดรูปตัว “D” ได้หรือ? แล้วยังจะแถบสายโยงหลักที่มีห่วงรูปตัว D (Anchor strap) อยู่ที่ปลายสายอีกล่ะ คุณจะใช้อะไรมาต่อเข้ากับ รอก, แผ่นกระจายน้ำหนัก หรือ รอกกันตก CMC Rescue MPD? ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะห้ามไม่ให้ใช้โลหะ ต่อเข้ากับโลหะในการทำงานเชือกกู้ภัย แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจว่า ทำไมกฏเกณฑ์ต่างๆจึงมีขึ้น และจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าหากันให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไร

ผู้เขียน John McKently วิทยากร โรงเรียนกู้ภัย CMC Rescue

ปัจจุบันทั้งคาราบิเนอร์ carabiner, รอกเดี่ยว single pulley, รอกคู่ double pulleyแผ่นกระจายน้ำหนัก Anchor plate, ห่วงโรยตัว figure 8, สายรัดตัว full body harness ฯ ได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและแก้ไขข้อจำกัดจากการใช้งาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ติดต่อสอบถาม ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชือกกู้ภัย ได้ทุกวันในเวลาทำการครับ