สามขากู้ภัย ชนิดปรับองศาและทิศทาง รุ่น Arizona Vortex Multipod

รายละเอียด

สามขา Multipod ปรับองศา ความสั้น-ยาว และทิศทาง รุ่น Vortex (ไม่มีปลอกสวมขา)

สามขานิรภัย ชนิดปรับองศาและความสั้นยาวได้ รุ่น Multipod เป็นสามขา ซึ่งไม่จำกัดองศาเฉพาะการทำงานในแนวดิ่ง บนพื้นที่ราบ หรือเหนือปล่อง,ท่อ ในงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถยืดออก หรือปรับความยาวแต่ละขา ให้เป็นจุดยึดมุมสูง เช่น บริเวณหน้าผา, ในพื้นที่ป่าภูเขา หรือตัวอาคารที่ำไม่มีที่ยึดโยง ให้สามารถใช้เป็นหลักโยงเชือกมุมสูง หรือในงานเชือกกู้ภัยทั่วไป โดยสามารถแยกประกอบแต่ละชิ้นส่วนได้ จึงสามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆได้ง่าย และไม่เทอะทะในการจัดเก็บ ช่วยทำให้สามารถปรับรูปแบบการใช้งาน ได้ตามองศาของพื้นที่ เหมาะกับการกู้ภัยบนที่สูง และการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ สามารถใช้งานกับรอกกู้ภัยชนิดต่างๆได้ ความสามารถปรับองศาได้นั้น เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ Vortex เอียงจุดศูนย์ถ่วง ให้เข้าใกล้ขอบของพื้นที่ได้ดีกว่า สามขาแบบธรรมดา และแบบแยกชิ้นส่วนไม่ได้

ลักษณะการใช้งาน

 • เสาด้านเดียวในการทำงาน (Gin Pole) ใช้สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถวางขาที่ 2 หรือ 3
 • เป็นการติดตั้งใช้งานเพียง 2 ขา (Bipod) เพื่อประหยัดพื้นที่ สำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด หรือต้องการมุมดึงในจุดที่เข้าถึงยาก ต้องใช้เทคนิคพิเศษเพิ่มเติมในการติดตั้งให้ได้ความมั่นคง
 • ประกอบเป็น 3 ขา การติดตั้งใช้งานขั้นพื้นฐาน ที่มีความมั่นคงสูง (Tripod)เลือกประเภทของฐานได้ 3 แบบ เพื่อการวางบนพื้นที่ ที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน(แยกจำหน่าย)
 • พื้นเรียบ Flat Feet 3 อัน
 • พื้นผิวขรุขระมาก, พื้นหิน ฯ Raptor Feet 3 อัน
 • พื้นผิวขรุขระปานกลาง, พื้นดินแข็ง, พื้นทราย Round Feet 3 อัน

ชุดอุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

 • ส่วนหัวของขาตั้ง 1 ชุด
 • แกนขาด้านบน 3 ชิ้น
 • แกนขาด้านล่าง 7 ชิ้น (6 ชิ้นประกอบเป็น 3 ขา + 1 ชิ้นเพื่อยืดขาหนึ่งออกให้ยาวขึ้น)
 • สลักส่วนยึดแกนขา 11 อัน
 • สลักส่วนหัว 4 อัน
 • รอกสำหรับต่อเข้ากับส่วนหัวของสามขา 1 อัน

การยึดโยงที่น้อยกว่า 3 ขา ต้องประกอบอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง และการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง และต้องจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบให้ครบสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะสามารถใช้รับน้ำหนักบุคคลได้เป็นอย่างดี แต่จะเลือกใช้เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับวางขาทั้ง 3 แล้วเท่านั้น โปรดแจ้งความจำนงค์หากท่านต้องการฝึกอบรมจากวิทยากรของเรา

 • ความสูงตั้งแต่พื้นถึงส่วนกลาง เมื่อกางออกเป็นสามขา 9 ฟุต
 • ความสูงตั้งแต่พื้นถึงส่วนกลาง เมื่อต่อขาเพิ่ม 12 ฟุต
 • กระเป๋าเก็บสลัก 1 ใบ
 • กระเป๋าเก็บส่วนขา 4 ใบ
 • คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 เล่ม