การติดตั้ง Vortex Multipod แบบเสาเดี่ยว Gin pole สำหรับพื้นที่แคบหรือไร้จุดยึด

ครั้งแรกที่ศูนย์ฝึก ExSite บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ และจัดอบรมการใช้ระบบเชือกในการกู้ภัยขั้นต้น Basic Rescue At Height ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ประจำแท่นผลิตก๊าซ แหล่งนวมินทร์บงกชเหนือ Greater Bongkot North (GBN) อ่าวไทย บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) การอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะการทำงานบนที่สูง, การขึ้นและลงที่สูงด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัย, การทำระบบรอกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบผ่อนลงและดึงขึ้น, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่อับอากาศ และการติดตั้งสามขาแบบปรับองศา Arizona Vortex Multipod เพื่อสร้างจุดยึดโยงเชือก ในหน้างานที่หลากหลาย Tripod, A-Frame, Gin Pole โดยใช้เชือกและอุปกรณ์กู้ภัยที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และรับรองการอบรมโดยตัวแทนของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

วิทยากรและทีมงานของเรา มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์และความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆจากการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ กับการทำงานบนแท่นบงกชเหนือของทุกๆท่าน ให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสุงสุดครับ หวังว่าเราจะได้ต้อนรับพี่น้องชาวบงกชเหนืออีกในโอกาสต่อไป หากมีคำถามหรือปัญหาที่ต้องการให้เราช่วยแนะนำ ทางทีมงานและวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาเสมอครับ