Reeving_Highline_Header

การทำงานกู้ภัยในป่าภูเขา โดยเฉพาะบริเวณช่องเขาที่มีร่องน้ำลึกและหน้าผาสูงชัน การข้ามผ่านไปยังฝั่งตรงข้าม เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและต้องใช้ความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะต้องนำตัวผู้บาดเจ็บ รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ ให้กลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว จำเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มเติมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือในพื้นที่ลักษณะนี้ ต้องใช้ทักษะในการทำ High Line หรือสะพานเชือกข้ามสิ่งกีดขวาง แต่การทำเชือกข้ามน้ำหรือร่องเขา ด้วยการขึงเชือกระหว่างจุดยึดสองจุด โดยใช้รอกวิ่งไปและกลับเพียงอย่างเดียว ก็ยังไม่สามารถลงและขึ้นได้ในทันที ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บให้เราต้องส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าตรวจหาอาการ และเคลื่อนย้ายออกจากร่องเขานั่น เราได้ติดตั้งระบบเชือกในลักษณะ Reeving High line (รีฟวิ่ง ไฮท์ไลน์) เนื่องจากการทำ Reeving High line สามารถทำได้ทั้งการเลื่อนรอกให้ข้ามไปและกลับ โดยที่สามารถผ่อนลงหรือพร้อมที่จะดึงขึ้น ในจุดที่ต้องการได้ทันทีในคราวเดียว เป็นการทำ High line ขั้นก้าวหน้า ที่ต้องใช้ทั้งอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสูง และทักษะความชำนาญของผู้ติดตั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ซี แอร์ ไทย ขอนำภาพการฝึกการทำงานกู้ภัยในป่าภูเขา พร้อมทักษะการทำสะพานเชือกข้ามหน้าผา Mountain Rescue with Reeving High line เพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งตกจากที่สูงและติดอยู่กลางร่องเขาที่มีกระแสน้ำไหลแรง โดยการทำ Reeving High line มาฝากให้ชมกันครับ ขอขอบพระคุณอุทยานแห่งชาติออบขาน และหัวหน้าส่วนงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย เพื่อเป็นหน้าตาและชื่อเสียงของประเทศไทย ให้พวกเราและลูกหลานได้ชื่นชมสืบไปครับ

สอบถามอุปกรณ์และการอบรมมาตรฐานสากล จากเจ้าของสินค้าโดยตรงได้ที่ ซีแอร์ไทย ครับ