Chiang_Mai_Rescue_Rappel

การโรยตัว เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการด้วยระบบเชือก Rope Access โดยการใช้เชือกและอุปกรณ์ต่างๆ มีแรงเสียดทานและแรงโน้มถ่วง ที่เป็นทั้งเครื่องช่วยและสามารถเป็นอุปสรรคได้ในคราวเดียวกัน การโรยตัวหรือการลงจากที่สูงเป็นเรื่องเสี่ยงอันตราย ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศและอุปสรรคในพื้นที่, อุปกรณ์ที่ใช้และทักษะของผู้ใช้งาน เริ่มจากการสร้างจุดยึดที่ปลอดภัย ติดตั้งเชือกและอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมอุปกรณ์ประจำตัวให้พร้อม พยายามป้องกันเชือกจากการเสียดสีในแต่ละจุดเท่าที่ทำได้ ก่อนที่จะจัดวางท่าทางในการโรยตัวและเข้าถึงจุดที่จะลงเชือกอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องโรยตัวร่วมกับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากขึ้น เช่น โรยตัวร่วมกับกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล, โรยตัวพร้อมสะพายเป้ที่มีอุปกรณ์เจาะ, ตัด, ดันหรือง้าง ฯ หรือการเข้าถึงจุดเพื่อค้นหาข้อมูลผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุ เป็นต้น

การโรยตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยากได้อย่างปลอดภัย การโรยตัวจากพื้นที่สูงในธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แนวดิ่ง มีปุ่มหินแหลม, รากไม้, ร่องหิน, ทราย, โคลน, ความเปียกชื้น และความลื่นจากหินที่โดนน้ำ ฯ โดยเฉพาะในขณะใช้งาน เชือกที่ใช้สามารถสัมผัสและเสียดสีจนเกิดการชำรุดหรือขาดได้ในขณะใช้งาน ไม่ว่าจะโรยตัวเพื่อสำรวจถ้ำ, สำรวจหน้างานในพื้นที่ยากลำบาก, เข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการ ฯ ต้องรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ความเร็วในการโรยตัว ส่วนมากที่ต้องการลงเชือกแบบเร่งด่วน มักจะใช้กับการโรยตัวแบบทดสอบกำลังใจ หรือการโรยตัวแบบยุทธวิธีในพื้นที่เสี่ยงต่อการปะทะ มักจะเน้นความรวดเร็วเป็นสำคัญ เช่นที่เรามักจะเห็น การโรยตัวแบบเอาหน้าลงเบรคมือไว้ที่หน้าอก, การโรยตัวจากหอสูง, การโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ ฯ สำหรับการโรยตัวกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือนำส่งผู้ป่วยจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนั่น จำเป็นต้องมั่นใจได้ว่า ต้องเข้าถึงพื้นที่ได้โดยไม่เกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ต้องลดความเสี่ยงและกระชับเวลาให้มากที่สุด แต่ต้องปลอดภัย

ทีมงานและสมาชิกของ ซี แอร์ ไทย ฝึกฝนกันอยู่เสมอครับ เราเข้าพื้นที่และโรยตัวแบบเดินลงจากน้ำตก, โรยตัวลงจากหน้าผาที่มีความลาดชันและลื่น เน้นทักษะและความปลอดภัย คำนึงถึงการถ่ายน้ำหนักตัว และการเปลี่ยนองศาของแรงกด ฝึกการควบคุมเชือกในพื้นที่ยากลำบาก ที่มีอุปสรรคทางธรรมชาติ และใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ ทั้งอุปกรณ์ยึดโยงหลักแบบต่างๆ อุปกรณ์ประจำตัว เช่น สายรัดตัวแบบครึ่งตัว (CMC Rescue Ranger Harness, CMC Rescue Ranger Chest Harness, สายรัดตัวชนิดเต็มตัว CMC Rescue Fire Rescue Harness, Misty Mountain Cardilac Tactical Harness, Misty Mountain ISH Harness , อุปกรณ์เบรคเชือก, อุปกรณ์ควบคุมการลงที่หลากหลาย ผู้โรยตัวจะเป็นผู้ควบคุมการลงเชือก โดยใช้ห่วงโรยตัวรูปเลข 8 (Rescue 8), ห่วงโรยตัวรูปเลข 8 ขนาดเล็ก (Mini Eight), ห่วงโรยตัวรูปเลข 9(ISC Figure 9), อุปกรณ์โรยตัวแบบมือโยกเบรคเชือก (ISC D4 ,Petzl I’D) ฯลฯ ฝึกให้ผู้โรยตัวล็อคอยู่กลางเชือกและปลดล็อคได้เอง (figure 8 lock off) ทั้งนี้ทุกขั้นตอนควบคุมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดการฝึกครับ

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามชมข่าวกิจกรรมและการอบรม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในหัวข้อต่าง ที่เราจะจัดต่อไปในคราวหน้าได้ที่ Facebook ครับ