Rope Rescue Highline Over A River

Rope Rescue Highline Over A River

[vc_row][vc_column][vc_column_text]การติดตั้งเชือกแบบ Highline เป็นการขึงเชือกด้วยแรงตึง (Tension) โดยใช้อุปกรณ์ประกอบเชือก ที่สามารถปรับแรงหย่อนหรือตึงในระบบได้ มีประโยชน์ในการใช้เคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของข้ามสิ่งกีดขวาง หรือข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นการติดตั้งเชือกขั้นสูงที่ซับซ้อนและอันตราย และสามารถเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เสมอ ต้องสังเกตุและใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบ การทำ Highline ให้ปลอดภัยต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายชนิด โดยเฉพาะการติดตั้งแบบเชือกหลัก 2 เส้นขึ้นไป (Multiple Track line) จำเป็นต้องใช้เชือกที่มีเส้นผ่าศูนยกลางเท่ากัน, อัตรากรยืดตัวเท่ากัน, และความยาวเท่ากันเท่านั้น ส่วนระบบทดรอกที่นำมาใช้และแรงที่ใช้ดึงเชือก จะต้องไม่มากจนเกิดแรงดึงเกินสมดุลย์ (Over tension) เพราะอาจทำให้หลักยึดเชือกล้มหรือพัง รวมไปถึงเชือกอาจจะขาดได้หากขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง การทำ Highline เพื่อข้ามลำน้ำนั่น แม้จะเป็นเรื่องยากแต่หากทำอย่างถูกต้องก็กลายเป็นเรื่องสนุกได้

เราฝึกซ้อมติดตั้ง Highline ข้ามลำน้ำในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงหลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูงและไหลแรง เช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ในประเทศ ที่มีกระแสน้ำเชี่ยว, น้ำหลากและอาจเกิดน้ำป่า บางครั้งเส้นทางถูกตัดขาด รถหรือระบบขนส่งอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ Highline จึงถูกนำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบุคคล, เครื่องอุปโภคบริโภค, ยารักษาโรค, เครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-เจ็บ ให้ไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัย

พื้นที่ทำ Highline ในภาพ ลำน้ำมีความกว้างราวๆ 40 เมตร จากระยะห่างระหว่างหลักที่ใช้ยึดโยงเชือก ช่วงหย่อนตรงกลางเชือกไม่เกิน 2 เมตร เคลื่อนย้ายด้วยน้ำหนักเทียบกับบุคคลคนเดียว น้ำหนักของแรงดึงที่วัดโดยเครื่องวัดแรงดึงโดยเฉลี่ย ไม่เกิน 10% ของอัตราการรับน้ำหนักสูงสุด ของอุปกรณ์ในระบบเชือกที่ใช้ติดตั้ง เราควบคุมแรงตึงให้อยู่ภายในค่ามาตรฐาน ของการรับแรงดึงที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ (Safety Factor) ซึ่งปลอดภัยกับทั้งผู้ปฏิบัติ, ถนอมรักษาอุปกรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง Highline ติดต่อสอบถามอุปกรณ์และการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทุกวันครับ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Product Categories