Rope Rescue Highline Over A River

การติดตั้งเชือกแบบ Highline เป็นการขึงเชือกด้วยแรงตึง (Tension) โดยใช้อุปกรณ์ประกอบเชือก ที่สามารถปรับแรงหย่อนหรือตึงในระบบได้ มีประโยชน์ในการใช้เคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของข้ามสิ่งกีดขวาง หรือข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นการติดตั้งเชือกขั้นสูงที่ซับซ้อนและอันตราย และสามารถเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เสมอ ต้องสังเกตุและใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบ การทำ Highline ให้ปลอดภัยต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายชนิด โดยเฉพาะการติดตั้งแบบเชือกหลัก 2 เส้นขึ้นไป (Multiple Track line) จำเป็นต้องใช้เชือกที่มีเส้นผ่าศูนยกลางเท่ากัน, อัตรากรยืดตัวเท่ากัน, และความยาวเท่ากันเท่านั้น ส่วนระบบทดรอกที่นำมาใช้และแรงที่ใช้ดึงเชือก จะต้องไม่มากจนเกิดแรงดึงเกินสมดุลย์ (Over tension) เพราะอาจทำให้หลักยึดเชือกล้มหรือพัง รวมไปถึงเชือกอาจจะขาดได้หากขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง การทำ Highline เพื่อข้ามลำน้ำนั่น แม้จะเป็นเรื่องยากแต่หากทำอย่างถูกต้องก็กลายเป็นเรื่องสนุกได้

เราฝึกซ้อมติดตั้ง Highline ข้ามลำน้ำในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงหลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูงและไหลแรง เช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ในประเทศ ที่มีกระแสน้ำเชี่ยว, น้ำหลากและอาจเกิดน้ำป่า บางครั้งเส้นทางถูกตัดขาด รถหรือระบบขนส่งอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ Highline จึงถูกนำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบุคคล, เครื่องอุปโภคบริโภค, ยารักษาโรค, เครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-เจ็บ ให้ไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัย

พื้นที่ทำ Highline ในภาพ ลำน้ำมีความกว้างราวๆ 40 เมตร จากระยะห่างระหว่างหลักที่ใช้ยึดโยงเชือก ช่วงหย่อนตรงกลางเชือกไม่เกิน 2 เมตร เคลื่อนย้ายด้วยน้ำหนักเทียบกับบุคคลคนเดียว น้ำหนักของแรงดึงที่วัดโดยเครื่องวัดแรงดึงโดยเฉลี่ย ไม่เกิน 10% ของอัตราการรับน้ำหนักสูงสุด ของอุปกรณ์ในระบบเชือกที่ใช้ติดตั้ง เราควบคุมแรงตึงให้อยู่ภายในค่ามาตรฐาน ของการรับแรงดึงที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ (Safety Factor) ซึ่งปลอดภัยกับทั้งผู้ปฏิบัติ, ถนอมรักษาอุปกรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ภาพสินค้าและข้อความ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เชิงพานิชย์ทุกกรณี โปรดอ้างอิงที่มาทุกครั้ง

ชุดรอกทดแรงถูกนำมาใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหรือบุคคล อาศัยข้อได้เปรียบเชิงกล ซึ่งหมายถึง 'อัตราส่วน' ของแรงกระทำ force ที่เกิดจากการติดตั้งระบบรอกทดแรง ตัวอย่างเช่น ความได้เปรียบเชิงกลของระบบทดแรง 2:1 จะช่วยลดแรงดึงในการยกน้ำหนักวัตถุได้ถึงเท่าตัวหรือออกแรงเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่ยก

Pulley Sets – Product Focus

Pulley sets are used... read more

เชือกบุคคลขนาดเล็ก Life Safety Rope หรือเเชือกนิรภัย เชือกโรยตัวกู้ภัย เชือกเซฟตี้ ในการทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย

Rope And Accessory Cord. Whats the difference?

Although life safety... read more

blank

Capstan Winch – Product Focus

A winch uses a set o... read more

เชือกที่คุณได้รับนี้ มีขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องจักร ด้วยการถักทอเส้นใยขนาดเล็กจำนวนมาก ตามโครงสร้างการใช้งานของเชือกในแต่ละรุ่น โดยในระหว่างการถักทอมีการเคลือบเส้นใยเพื่อช่วยให้การผลิตภายใต้เครื่องจักรเป็นไปได้ง่ายขึ้น

Conditioning New Rope

Before using a new r... read more

blank

Arborist Harness – Product Focus

Arborist harnesses a... read more

blank

Anchor Plate – Product Focus

Anchor plates and o-... read more

Life Safety Equipment Product Safety Recalls

A Few Thoughts On Safety Recalls

DMM Wales has recent... read more

Carabiner Questions And Answers

Carabiner Questions and Answers

Carabiners are a typ... read more