Search And Rescue

ผลทดสอบประสิทธิภาพรอก – Testing Pulley Efficiency

การทดแรงโดยการใช้ระบบรอก ตัวเลขที่ได้แสดงสัดส่วนของแรงกระทำ ที่ออกจากตัวรอก output force : แรงดึงที่ใช้ input force. ตัวอย่างเช่น ระบบทดแรง 3:1 เกิดแรงกระทำ 3 เท่า เมื่อเทียบกับแรงที่ใช้ยกหรือดึง 1 หน่วย หากคนดึงออกแรงดึง 10 หน่วย จะมีแรงยกหรือดึงจากการทดระบบรอกเพิ่มขึ้น 30 หน่วย ซึ่งสามารถทำให้คนหนึ่งคน ยกน้ำหนักได้มากกว่าการใช้วิธียกอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า "ความได้เปรียบเชิงกล Mechanical Advantage หรือการทดแรงด้วยระบบรอก" ในหนังสือคู่มือ การกู้ภัยโดยใช้ระบบเชือก Rope Rescue, การเข้าถึงพื้น...

สันทนาการ VS งานกู้ภัย กับความเข้าใจการ “โรยตัว”

บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นความเข้าใจ ที่ยังสับสนระหว่างความหมายของคำว่า การโรยตัว (rappelling) และการกู้ภัย (rescue) อะไรคือสิ่งที่แตกต่าง อธิบายโดยสังเขปได้ว่า "การกู้ภัย" เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกจากสถานการณ์ที่อันตราย ในขณะที่ "การโรยตัว" คือ “วิธีการ” ที่อาศัยอุปกรณ์ในการช่วยโรยตัว ลงจากตำแหน่งที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำกว่า เพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป ในบางครั้งการโรยตัว เพื่อนำพาตนเองออกจากอันตราย ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทักษะช่วยเหลือตนเอง (self-rescue) เช่นกัน แต่เมื่อโรยตัวเพื่อให้คว...

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ ในการทำงานเชือกกู้ภัย

การทำงานด้านเชือกกู้ภัย Rope Rescue เป็นงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้าน เพื่อจัดการความปลอดภัย ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจตามมาด้วยการบาดเจ็บและอันตรายถึงชีวิต. ปัจจัยเสี่ยงมากมายรายล้อม ทั้งความไม่เป็นใจในสภาพอากาศ แสงสลัวมัวมืดบดบังวิสัยทัศน์ มองไปทางไหนก็ไม่ชัดเจน ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ยังไม่วายต้องใช้ความเร็วไปช่วยคนให้พ้นจากอันตราย แล้วจะทำอย่างไรให้ความเสี่ยง เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้. เจ้าหน้าที่กู้ภัยเตรียมผู้บาดเจ็บบนเปล ให้พร...

หมวดหมู่สินค้า