ชุดปีนต้นไม้ ฮาร์เนสสำหรับงานต้นไม้

Tree Climbing Harness