อุปกรณ์จับเบรคเชือก บริเวณช่วงอก

Chest Ascender

Send this to a friend