อุปกรณ์ไต่เชือกแบบสวมเท้า

Foot Ascender

Send this to a friend