สายรัดตัวสำหรับผู้ประสบภัย

Patient Harness

Send this to a friend