การคืนสินค้า

RETURNS

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขภายใน 10 วัน นับจากวันที่ชำระเงินสั่งซื้อสินค้า (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเกินจากกำหนดนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่มีร่องรอยการใช้งาน และอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่สินค้าถูกจัดส่ง และอยู่ในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เดิม ที่บริษัทได้ทำการจัดส่งไป

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้:

  • เชือก, แถบเชือก หรือสินค้าที่สั่งตัดตามความยาวทุกชนิด
  • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
  • กล่อง, กระเป๋า, ถุง หรือซอง เก็บอุปกรณ์ทุกชนิด
  • สินค้าร่วมรายการ ของขวัญ ของสมนาคุณ ของที่ระลึก ของรางวัล และสินค้าที่มีการลดราคา, สินค้าที่เลิกการผลิต หรือสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทุกชนิด

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนหรือคืน สิ่งแรกที่คือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ทีมงานของเราจะส่ง “แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า” เมื่อได้รับแบบฟอร์มแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแสดงใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่จัดส่งไปพร้อมกับสินค้า จากนั่นเราจะแจ้งผลการอนุมัติ ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ท่านทราบ เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาส่งสินค้ากลับภายหลังจากการแจ้งรายละเอียด และได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น)

การขอคืนเงิน

ทันทีที่เราได้รับสินค้า เราจะทำการประเมินสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้า ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบที่ระบุไว้)

เราจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการรับคืนสินค้า และแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธการคืนเงินให้ทราบทางอีเมล

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ถูกจัดส่งไป และไม่มีร่องรอยการใช้งาน หรือชำรุดเพิ่มเติม
  • อยู่ในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เดิม ที่บริษัทได้ทำการจัดส่งไป
  • มีฉลาก, ป้ายและสติ๊กเกอร์ หรือเอกสารประกอบ และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ส่งไปพร้อมกับตัวสินค้า ในสภาพสมบูณณ์ครบถ้วน ไม่มีการชำรุดหรือสูญหาย

หากคุณได้รับการอนุมัติให้คืนเงิน เราจะทำการคืนเงินเฉพาะค่าสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกส่งกลับคืน การคืนเงินจะโอนเข้าบัญชี ตามที่ได้แจ้งไว้ใน “แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า” เท่านั้น หากภายใน 14 วัน คุณยังไม่ได้รับค่าสินค้าโปรด ติดต่อเรา

การเปลี่ยนสินค้าเดิม

เราจะรับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 1. ได้รับสินค้าไม่ตรง ตามรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ 2.มีข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่มาจากผู้ผลิต หรือความเสียหายในระหว่างการจัดส่งสินค้า ที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น ทั้งนี้หากประสงค์แจ้งเรื่องเปลี่ยนสินค้าเดิม ลูกค้าสามารถแจ้ง ฝ่ายบริการลูกค้า ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ชำระเงินสั่งซื้อสินค้า (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดส่งและการคืนเงินค่าสินค้า

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืน และค่าจัดส่งสินค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน การคืนเงินจะคืนเฉพาะค่าสินค้าจริงไม่รวมค่าจัดส่งเท่านั้น

คุณควรใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน, EMS หรือบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามสินค้าได้ หรือซื้อประกันการจัดส่ง ทั้งนี้เราไม่สามารถยืนยันว่าได้รับสินค้าคืน และจะไม่รับผิดชอบ หากมีการชำรุดหรือสูญหายของสินค้าที่ถูกส่งคืนในระหว่างการจัด

Send this to a friend