สามขา Tripod สำหรับขึ้น-ลงแนวดิ่ง

สอบถามราคา

สามขากู้ภัย Tripod สำหรับเป็นจุดยึดมุมสูง เข้าถึงและกู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศ เป็นจุดแขวนรอกเพื่อขึ้นหรือลงพื้นที่อับอากาศ ใช้กางบนพื้นที่เรียบและไม่ลาดเอียง ใช้ครอบปากหลุม, บ่อน้ำ หรือบ่อพัก

SKU TP143B.2 Category Tag

สามขากู้ภัย ISC Tripod สำหรับเป็นจุดยึดรอก ในการเข้าถึงและกู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศ ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดยึดมุมสูง เพื่อใช้ประกอบการขึ้นและลงในแนวดิ่ง เช่น งานกู้ภัย, การเข้าถึงพื้นที่อับอากาศ, ลง manhole, ลงท่อหรือปล่อง, งานล้างถังบำบัด, ทำความสะอาดบ่อพัก ฯ ใช้สำหรับส่งคนเพื่อลงไปตรวจสอบซ่อมแซม หรือส่งอุปกรณ์ลงที่แคบ ส่วนด้านบนของสามขามีรอก 2 ด้าน และห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ หรือรอกกันตก 1 จุด สามขากู้ภัยสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รอกมือหมุนหรือรอกกว้าน เพื่อประกอบการดึงบุคคลขึ้นและผ่อนลงได้

 • ผ่านมาตรฐาน CE: ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE โดยห้องปฏิบัติการที่มีใบอนุญาต เพื่อจำหน่ายในประเทศในทวีปยุโรป
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 795: ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 795 สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลบนที่สูง – หมวดอุปกรณ์ยึดโยงหลัก, ทำจุดยึดเชือก

ออกแบบเพื่อเป็นสามขากู้ภัย สำหรับเข้าถึงและกู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศ เป็นจุดยึดหรือแขวนรอก ด้วยการขึ้นและลงแนวดิ่ง เหมาะสำหรับการใช้บนพื้นที่ราบ หรือบนพื้นที่สามารถกางขาได้เรียบเสมอกัน โดยกางครอบไปบน manhole, ลงท่อหรือปล่อง เพื่อตรวจสอบซ่อมแซม, ล้างถังบำบัด, ถังน้ำมัน หรือถังน้ำใต้ดิน ฯ รับน้ำหนักบุคคลได้สูงสุด 2 คน

 • ได้รับมาตรฐาน CE, EN 795 (B) 1997
 • ความสูง 1.86 เมตร (73 นิ้ว)(จากพื้นถึงส่วนฐานของหัวสามขา)
 • มีระบุ Serial Number ทุกตัว
 • ความกว้างเมื่อพับเก็บ 23 เซ็นติเมตร (9 นิ้ว)
 • น้ำหนักของสามขา 22 กิโลกรัม
 • สามารถรับน้ำหนักบุคคลได้ 2 คน
 • ส่วนขาผลิตจากอลูมิเนียม
 • ส่วนล้อรอกผลิตจากสแตนเลส
 • ส่วนหัวครอบด้านบนเคลือบ Powder coated
 • การรับน้ำหนักในระหว่างใช้งาน 350 กิโลกรัม
 • ผลิตในประเทศอังกฤษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบรนด์

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.