Tree Climbing, Rigging, Rescue Course

หลักสูตร Tree Climbing . Rigging . Rescue

หลักสูตร Tree Climbing – Rigging – Rescue รวม 3 หน้าที่หลัก ที่ผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เก็บชั่วโมงประสบการณ์ สู่การขอรับรองมาตรฐาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist ระดับ 3 และระดับ 4 กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ครอบคลุม 3 หัวข้อวิชาการ ตามมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist:

 • Tree Climbing เรียนรู้เทคนิคการขึ้น-ลงต้นไม้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทุกระบบทั้ง SRS , MRS  ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย หลากหลายทางเลือก
 • Rigging เข้าใจการยึดโยงติดตั้งเชือก พร้อมเทคนิคการลำเลียงกิ่งไม้ใหญ่ วิธีลดอันตรายต่อผู้ทำงานและอาคารบ้านเรือน
 • Rescue เรียนรู้การกู้ภัยบนต้นไม้ Aerial Rescue จากผู้เชี่ยวชาญระบบเชือกกู้ภัย ใช้วิธีที่ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
หลักสูตร Tree Climbing . Rigging . Rescue รวม 3 หน้าที่หลัก ที่ผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เก็บชั่วโมงประสบการณ์ สู่การขอรับรองมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist ระดับ 3 และระดับ 4 กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
รู้จัก Endu Tree และ Sea Air Thai

Endu Tree:
ผู้เชี่ยวชาญการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ Certified Tree Worker Climber Specialist มีประสบการณ์ทำงานบนต้นไม้ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2018-2019 เข้ารอบ Master Challenge 3 คนสุดท้ายของทีมฝ่ายชาย (ประเทศไทย) การันตีความสามารถด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศไทย ในการแข่งขัน Aerial Rescue (การกู้ภัยบนต้นไม้) เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดันการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันให้บริการตัดแต่ง ดูแลแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ ด้วยมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับต้นไม้อย่างยั่งยืน แข็งแรง ปลอดภัย

Sea Air Thai:

กว่า 17 ปีที่ซีแอร์ไทย กลุ่มผู้ชำนาญการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลแบรนด์สินค้าของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และดำเนินธุรกิจมายาวนานในอุตสาหกรรมความปลอดภัย เมื่อบุคคลต้องใช้เชือกเพื่อปฏิบัติงานหรือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน สินค้าที่เราจำหน่ายอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยกฎหมายและมาตรฐานทุกขั้นตอน ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานบนต้นไม้ ที่เราเป็นผู้แทนจำหน่าย เช่น Courant, DMM, Climbing Technology, Teufelberger, Harken Industrial, ISC ฯ

ถ่ายทอดและควบคุมการอบรมโดย

 • ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานกำหนดแนวทางการอบรมระบบเชือกช่วยชีวิต ITRA Rope Rescue Instructor จากสมาคมการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยเทคนิคพิเศษนานาชาติ International Technical Rescue Association (ITRA) ประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ Certified Tree Worker Climber Specialist และผู้ร่วมก่อตั้ง Endu Tree พร้อมประสบการณ์ทำงานบนต้นไม้ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดันพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เน้นความใส่ใจ ให้คนอยู่ร่วมกับต้นไม้อย่างยั่งยืน
Arborist-Climbing-Equipment

รายละเอียดการอบรมโดยย่อ

101 การปฏิบัติงานบนต้นไม้ Operation on tree
 • 10101 อุปกรณ์ปีนต้นไม้ (Tree climbing equipment) (3 Element of Competences)
 • 10102 การปีนต้นไม้ (Tree climbing) (6 Element of Competences)
103 การยึดโยงลำเลียงกิ่ง Rigging
 • 10301 อุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง
 • 10302 การยึดโยงลำเลียงกิ่ง (Rigging)
104 การกู้ภัยบนต้นไม้ NOTE: ขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียดการปฏิบัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่อบรม

สถานที่: Exsite Training Center ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและต้นไม้

รายละเอียดค่าสมัคร

 • ค่าบริการอบรม พร้อมเอกสารการอบรม
 • อาหารกลางวันและเบรค พร้อมเครื่องดื่มตลอดการอบรม
 • ค่าอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • คู่มือบันทึกการทำงานและการอบรมประจำบุคคล Learning Log
 • ใบประกาศนียบัตร พร้อม QR บันทึกประวัติและหัวข้อการอบรม เพื่อใช้แสดงต่อหน่วยงานที่ต้องการ
 • บันทึกประวัติการเรียนรู้ ผ่านการรับรองโดยวิทยากร บนฐานข้อมูลของสมาคมการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยเทคนิคพิเศษนานาชาติ International Technical Rescue Association (ITRA) ที่คุณตรวจสอบได้จากทั่วโลก
 • รหัสส่วนลดเฉพาะผู้เข้าอบรม สำหรับสั่งซื้ออุปกรณ์บนเวบไซต์ในราคาพิเศษ

หากคุณสนใจเข้าอบรม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับ และสำรองที่นั่ง

Product Categories