Tree Climbing, Rigging, Rescue Course

หลักสูตร Tree Climbing . Rigging . Rescue

หลักสูตร Tree Climbing – Rigging – Rescue รวม 3 หน้าที่หลัก ที่ผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เก็บชั่วโมงประสบการณ์ สู่การขอรับรองมาตรฐาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist ระดับ 3 และระดับ 4 กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รวม 3 หน้าที่หลัก ครอบคลุมหัวข้อวิชาการ ที่คุณสามารถเก็บชั่วโมงการเรียนรู้ เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist:

 • Tree Climbing เรียนรู้เทคนิคการขึ้น-ลงต้นไม้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทุกระบบทั้ง SRS , MRS ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย หลากหลายทางเลือก
 • Rigging เข้าใจการยึดโยงติดตั้งเชือก พร้อมเทคนิคการลำเลียงกิ่งไม้ใหญ่ วิธีลดอันตรายต่อผู้ทำงานและอาคารบ้านเรือน
 • Rescue เรียนรู้การกู้ภัยบนต้นไม้ Aerial Rescue จากผู้เชี่ยวชาญระบบเชือกกู้ภัย ใช้วิธีที่ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
หลักสูตร Tree Climbing . Rigging . Rescue รวม 3 หน้าที่หลัก ที่ผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เก็บชั่วโมงประสบการณ์ สู่การขอรับรองมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ Tree Worker Climber Specialist ระดับ 3 และระดับ 4 กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รู้จัก Endu Tree และ Sea Air Thai

Endu Tree: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ร่วมก่อตั้ง Endu Tree มีทักษะการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ในระดับ Certified Tree Worker Climber Specialist พร้อมประสบการณ์ทำงานบนต้นไม้ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง ในระดับการแข่งขัน การันตีความสามารถในงาน Thailand Tree Climbing Championship 2018-2019 กับการผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขันปีนต้นไม้แห่งประเทศไทย โดยในปี 2019 ฝ่าฟันผู้เข้าแข่งขันกว่า 30 ชีวิต เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายของทีมฝ่ายชาย (ประเทศไทย) ในรอบ Master Challenge และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันปีนต้นไม้ประเภท Aerial Rescue (การกู้ภัยบนต้นไม้) นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดันพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังให้บริการตัดแต่ง ดูแลแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ให้คนอยู่ร่วมกับต้นไม้อย่างยั่งยืน แข็งแรง ปลอดภัย

Sea Air Thai: กว่า 17 ปีที่ซีแอร์ไทย กลุ่มผู้ชำนาญการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลแบรนด์สินค้าของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และดำเนินธุรกิจมายาวนานในอุตสาหกรรมความปลอดภัย เมื่อบุคคลต้องใช้เชือกเพื่อปฏิบัติงานหรือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน สินค้าที่เราจำหน่ายอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยกฎหมายและมาตรฐานทุกขั้นตอน ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานบนต้นไม้ ที่เราเป็นผู้แทนจำหน่าย เช่น Courant, DMM, Climbing Technology, Teufelberger, Harken Industrial, ISC, Taz ฯ

นอกจากต้องเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งถึงขั้นแก้ปัญหา การเป็นตัวแทนของเรา ยังรวมถึงบุคลากรที่ต้องเชี่ยวชาญและรู้จริงในหัวข้อวิชาการ ผ่านการอบรมในระดับผู้ชำนาญการ ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ข้อมูลของเราจึงเป็นข้อมูลที่มาจากต้นกำเนิด, เป็นจริง, ชัดเจนและเชื่อถือได้ เป็นข้อมูลเชิงลึกที่กลั่นกรองจากต้นฉบับ ก่อนนำมาเผยแพร่อย่างถูกต้อง

กว่า 17 ปี ของการทำงานบนมาตรฐานคุณภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง เราจึงเป็นทั้งผู้ทดสอบ ผู้จัดการอบรมและรับรอง ร่วมค้นคว้าปรับปรุงการใช้งานภาคสนามร่วมกับผู้ผลิต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

ความพิเศษของหลักสูตร

 • ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งการทำงานด้วยระบบเชือกและการกู้ภัย และผู้เชี่ยวชาญการทำงานบนต้นไม้ใหญ่
 • เน้นการปฎิบัติด้วยวิธีการที่รวดเร็วปลอดภัย ประหยัดแรงและเวลา ลดความเสี่ยง ทั้งการปีนขึ้น-ลง, ยึดโยง, ลำเลียงกิ่งไม้ ไปจนถึงการช่วยผู้ประสบภัยบนต้นไม้
 • เต็มอิ่มกับเทคนิคและฝึกปฏิบัติ ให้คุณเข้าใจลึกกว่าการสัมผัส แต่ทดลองใช้จริง จนคุ้นเคย
 • ใช้อุปกรณ์เต็มพิกัด พร้อมข้อมูลเชิงลึกกว่าใคร ในฐานะผู้แทนโดยตรงของผู้ผลิตอุปกรณ์สาย Arb แบรนด์ดังระดับโลก
 • Unbox ให้คุณได้ทดลองใช้ อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด! ก่อนใคร

ถ่ายทอดและควบคุมการอบรมโดย

 • ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานกำหนดแนวทางการอบรมระบบเชือกช่วยชีวิต ITRA Rope Rescue Instructor จากสมาคมการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยเทคนิคพิเศษนานาชาติ International Technical Rescue Association (ITRA) ประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ Certified Tree Worker Climber Specialist และผู้ร่วมก่อตั้ง Endu Tree พร้อมประสบการณ์ทำงานบนต้นไม้ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดันพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ เน้นความใส่ใจ ให้คนอยู่ร่วมกับต้นไม้อย่างยั่งยืน
Arborist-Climbing-Equipment

รายละเอียดการอบรมโดยย่อ

101 การปฏิบัติงานบนต้นไม้ Operation on tree

 • 10101 อุปกรณ์ปีนต้นไม้ (Tree climbing equipment) (3 Element of Competences)
 • 10102 การปีนต้นไม้ (Tree climbing) (6 Element of Competences)

103 การยึดโยงลำเลียงกิ่ง Rigging

 • 10301 อุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง
 • 10302 การยึดโยงลำเลียงกิ่ง (Rigging)

104 การกู้ภัยบนต้นไม้

NOTE: ขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียดการปฏิบัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม

ช่วงเวลาการอบรม, สถานที่อบรม และรายละเอียดค่าสมัคร

วันที่: ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 มิ.ย. 2565 นี้ (3 วัน 24 ชั่วโมง)

สถานที่: Exsite Training Center ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและต้นไม้

ราคา: 9,000 บาท ***ติดต่อขอราคาพิเศษ เฉพาะผู้สมัครและสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 15 มิ.ย.นี้***

รายละเอียดค่าสมัคร

 • ค่าบริการอบรม พร้อมเอกสารการอบรม
 • อาหารกลางวันและเบรค พร้อมเครื่องดื่มตลอดการอบรม
 • ค่าอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก (หากนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาเอง โปรดแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า)
 • Learning Log คู่มือบันทึกการทำงานและการอบรมประจำบุคคล
 • ใบประกาศนียบัตร พร้อม QR เพื่อตรวจสอบผลการเรียนได้จากทุกที่ทั่วโลก
 • รหัสส่วนลดเฉพาะผู้เข้าอบรม สำหรับสั่งซื้ออุปกรณ์ในราคาพิเศษ
 • ของที่ระลึก

หากคุณสนใจเข้าอบรม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับ และสำรองที่นั่ง

   

   

  Product Categories